Over ons

Vissen is een hele leuke hobby, maar kost net als iedere andere hobby wel geld: hengels, molens, aas en toebehoren zijn niet gratis. Er zijn sportvissers die zich dit niet of nauwelijks kunnen veroorloven.

Speciaal voor de financieel minderbedeelden richtte een aantal visvrienden tijdens een sessie aan de waterkant de ‘Gratis Weggeefhoek Hengelsport Spullen’ kortweg GWHS op.

Op 24 juni 2020 kreeg de Stichting Gratis Weggeefhoek Hengelsport Spullen (GWHS) officieel de ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Tijd om eens nader kennis te maken met deze club enthousiaste vissers. Het begon allemaal in augustus 2014, zo wordt verteld: “Een van mijn visvrienden zat in de schuldsanering. Tot overmaat van ramp gingen zijn molens kapot en dan is het lastig karpervissen. Om hem aan een goedkoop of gratis setje tweedehands te helpen, er is toen een oproep geplaatst op Facebook. Niet veel later konden we, in het zuiden van het land, gratis een mooie set gebruikte molens op komen halen.”

Sponsors voor gratis visspullen

Omdat er op Facebook aardig wat Gratis Weggeef-pagina’s bestaan voor bijvoorbeeld meubels en kinderspeelgoed, startte 2 van de vissende vrienden in 2014 een vergelijkbare pagina voor visspullen. Een maand later had de (besloten) Facebookgroep al meer dan 3.000 leden en binnen twee jaar groeide dat aantal al naar 16.000. Daar schrokken wij in het begin wel van: “Het geeft aan dat een grote groep mensen financieel in een lastig parket zit.” Samen met visvrienden ging hij daarom op zoek naar sponsors om visspullen weg te kunnen geven. De meeste bedrijven reageerden aanvankelijk terughoudend, maar nadat een boiliebedrijf zakken boilies besloot te doneren kwam er schot in de zaak. “Daarna hadden we al snel zo’n 25 bedrijven bereid gevonden om af en toe wat visspullen of aas te sponsoren.”

Geschikt materiaal om weg te geven

Bezoekers van de Facebookpagina namen ook zelf het initiatief.

Particulieren begonnen uit eigen beweging visspullen bij ons aan te bieden. Bijvoorbeeld als bij een grote opruiming de visuitrusting overcompleet blijkt te zijn.

Of als ze spullen hebben waar op Marktplaats te weinig voor wordt geboden, dan geven ze het liever gratis weg via onze pagina.

Omdat de spullen ook daadwerkelijk terecht moeten komen bij vissers die ze het hardst nodig hebben doen we een uitgebreide screening om de hebberige types eruit te filteren. Zo wordt onder meer het Facebookprofiel uitgeplozen. De foto’s daarop vertellen je al aardig wat. Zien we mooi en duur visgerei op de foto’s, dan valt diegene af. Gaat het om pak hem beet een jong knaapje met ouders in de schuldsanering, dan zien we dat direct terug in de visspullen die hij heeft, of beter gezegd: niet heeft.

Officiële stichting

Het initiatief van de vissende vrienden is inmiddels ook de status van Facebookgroep ontgroeid. “Onlangs is de Stichting GWHS officieel opgericht. Zo krijgen we meer erkenning en worden we financieel slagvaardiger.” Naast materiële bijdragen van sponsoren kan de GWHS ook financiële giften goed gebruiken. “Op dit moment worden de gemaakte kosten, zoals de verzending van spullen, wat we bij voorkeur niet onder rembours doen zodat de ontvanger geen toeslag hoeft te betalen, vaak nog door de beheerders uit eigen zak betaald, maar dat heeft zijn grenzen. Als we ook het aanbod, sponsoren, tweedehands visspullen en eventueel giften kunnen vergroten, dan maken we heel veel mensen blij”, besluit 1 der vissende vrienden enthousiast.

Wat is armoede?

De Verenigde Naties omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen door armoede getroffen worden. We spreken in Nederland over:

  • absolute armoede:

als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en  bv. niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode.

  • Relatieve armoede:

verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding met zijn/haar omgeving.

  • Sociale armoede:

betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.

Bron: https://www.armoedefonds.nl/